Открыть меню

РЕЦЕНЗИЯ

Рецензія на програму ресоціалізації наркозалежної молоді Київського наркологічного центру ресоціалізації нарко-залежної молоді „Ренесанс».

Ситуація з наркологічними проблемами в Україні визиває значне занепокоєння серед медичного загалу і в суспільстві в цілому. За останні десятиріччя спостерігається різке збільшення хворих на наркоманію, і що надзвичайно неприємно переважно наркотизується молодь.

У пацієнтів з залежністю від наркотиків відмічаються значні порушення в організмі на біологічному рівні (патологія внутрішніх органів, інфекційні захворювання — гепатити, ВІЛ, та ін.). Крім цього відмічаються порушення психічної сфери ( синдром залежності, психотичні стани, розлади особистості), а також порушення соціального функціювання. У наркозалежних формується особливий світогляд, розриваються відносини з родиною, освітній і професійний рівень гальмуються, часто проявляється кримінальна поведінка… Можна сказати, що суспільство несе величезні втрати.

В той же час ефективність лікування станів залежності від наркотичних препаратів залишається незадовільною. Традиційний підхід до лікування з використанням здебільш медико-біологічних засобів впливу явно недостатній. Ми маємо справу з процесуальною хворобою, і тільки медико-біологічні засоби не можуть забезпечити становлення і підтримування стійкої ремісії. Можна без перебільшення сказати, що робота з хворим після зняття абстинентних та ранніх після абстинентних проявів являється найбільш слабким місцем в лікуванні хворих. Важливість вирішення цієї проблеми просто не можна перебільшити. Програма, що розглядається, якраз і направлена на реабілітацію і ресоціалізацію наркозалежних.

Програма має чітку структуру і складається з вступу та п’яти розділів.

У першому розглядається нормативно-правове регулювання галузі ресоціалізації наркозалежної молоді в Україні. Заявлена мета діяльності центру і приведені конкретні нормативні документи, у відповідності до яких функціонує центр.

Другий розділ присвячений організаційним аспектам діяльності, де розглядаються форми роботи, структура, штатний розклад центру і функції персоналу. Приводиться розпорядок дня та примірники внутрішніх документів (угода, картка клієнта…).

В програмі (3-й розділ) чітко виписані зміст та наповнення етапів реабілітації наркозалежних. Наводяться приклади тематичних групових занять, арт-терапії, трудотерапії, розвиток особистості.

Четвертий розділ висвітлює основні типи програм та методик, які використовуються у програмі „Твоя перемога’. ‘Програма використовує на основі сумісності і моральності різні моделі і методики інших профам центрів («терапевтичні спільноти», „ 12-кроків», ,Кінезіотерапія,). Це відомі і апробовані методики, які досить широко використовуються для лiкування наркозалежностi. Також використовується унікальна методика відновлення особистості людини ,яка допомагає розв’язувати життєві проблеми без використання психоактивних речовин; адже найчастіше людина, яка вживає наркотики, не відбулася в житті і втратила особистість.

Однак вони мають різне теоретичне підґрунтя, базуються на зовсім різних оціночних та терапевтичних підходах до проблеми наркозалежності. В той же час творче використання елементів тієї чи іншої методики в залежності від контингенту, умов, етапу реабілітації наркозалежностi, задач та цілей допустиме і може бути ефективним. Еклектичність програми можна розглядати і як позитивний фактор, бо в цьому разі працівники не прив’язуються жорстко до того чи іншого вузького напрямку «в роботі з хворими, а мають більшу свободу дій».

Заслуговує схвалення, що значна частина уваги в програмі лiкування наркозалежностi приділяється роботі з членами родини і боротьбі з созалежністю. Розглядаються також види консультування та групової терапії. В останній частині програми лiкування наркозалежностiприводяться критерії оцінки ефективності програми.

Таким чином, спираючись на все вище сказане, відмічаючи гуманістичну направленність програма ресоціалізації наркозалежної молоді Одеського наркологічного центру ресоціалізації наркозалежної молоді „Ренесанс» заслуговує позитивної оцінки. Програма складена за традиційною схемою і в ній знайшли своє відображення практично всі аспекти функціювання центру ресоціалізації наркозалежноi молодi.

© 2022 РЕНЕССАНС · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено